Andrija Petković

Predsjednik

Andrija Petković osnivač i predsjednik Bokeskog Foruma rodjen je 18.februara 1974. godine od oca Zlatka i majke Dragane rodj. Grbić. Doktorirao je na Univerzitetu u Beogradu na Fakultetu političkih nauka na temu "Političke partije u Crnoj Gori u procesu evropskih i evroatlantskih integracija. Objavio je pet zbirki poezije, saradjivao sa brojnim redakcijama i stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu. Stalno je zaposlen na Radio Tivtu, a kao profesor predaje na FMS-u.

Lazar Seferović

Počasni predsjednik

Lazar Seferović, rođen je 1936. godine u Zelenici kraj Herceg Novog. Srednju muzičku školu završio je u Kotoru, a Filozofski fakultet (povijest umjetnosti i italijanski jezik)u Zagrebu.. Bio je profesor u Gimnaziji i Umjetničkoj školi u Herceg-Novom. Radio je u turizmu kao predsjednik Turističkog saveza Herceg Novog, Boke Kotorske i Crne Gore. Utemeljio ansambl “Bokelji”,festivale:”Praznik mimoze,”“Dane muzike”;Ekološko društvo Boke Kotorske, Udruženje istoričara umjetnosti Crne Gore. Bio je član Festivalskog savjeta Dubrovačkih ljetnih igara i Cetinjskog bijenala, muzički urednik u Radio Titogradu.Vodio je obnovu spomenika kulture Hegceg-Novog nakon potresa 1979., bio glavni i odgovorni urednik Zbornika iz nauke, kulture i umjetnosti “Boka.”; glavni i odgovorni urednik Fotomonografije Herceg Novog; organizovao više naučnih i stručnih skupova.

Marija Giljača

Predsjednica Podružnice Tivat

Marija Giljača, rođena Deretić u Kotoru, 12.04.1956.g, odrasla je u Bijeloj (Boka Kotorska), gdje je i završila osnovnu školu. Gimnaziju je završila u Herceg Novom, a Pravni fakultet u Titogradu (Podgorici). Zaposlena je u lokalnom vodovodnom preduzeću na poslovima rukovodioca pravne službe. Udata je i majka troje djece.

Damir Nikolić

Predsjednik Izvršnog odbora

Damir Nikolić, rođen je 1980.g. Završio je Srednju muzičku školu u Kotoru, a studije engleskog i italijanskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru. Od 2009.g. radi kao profesor engleskog jezika u Osnovnoj školi „Drago Milović“ u Tivtu. Otac je dvoje djece i sa porodicom živi u Tivtu.

Branislav Banjo Matijević

Predsjednik Skupštine

Branislav Banjo Matijević je rođen 1985.g. u Kotoru. Odrastao je u Tivtu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Višu školu za poslovne sekretare i menadžment je završio u Sremskim Karlovcima. Aktivno se bavio košarkom u KK Teodo iz Tivta, do svoje 23-će godine. Radio je na poslovima komercijaliste i super kontrolora. Trenutno zaposlen u Sixt rent-a-car, kao rental agent. Sa suprugom živi u Tivtu.

Staša Ćeranić

Predsjednica mladih

Staša Ćeranić je rođena u Agadiru (Maroko), 1995.godine, a odrasla je i živi u Tivtu. Završila je Gimnaziju u Tivtu, i trenutno studira na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, smjer Menadžment u pomorstvu.

Mirela Štilet

Potpredsjednica "Tre Sorele"

Mirela Štilet, rođena Franeta, u Kotoru, 12.07.1975.godine. Odrasla je u Tivtu, gdje je i završila osnovnu školu, dok je gimnaziju završila u Kotoru. Radi kao komercijalista u lokalnom preduzeću. Udata, majka troje djece, i sa porodicom živi u Tivtu. Potpredsjedica je udruženja "Tre Sorele" Bokeškog Foruma, od njegovog osnivanja.

Close