DPS uz podršku bokeških vazala kroji sudbinu Boke

DPS uz podršku bokeških vazala kroji sudbinu Boke

DPS uz podršku bokeških vazala kroji sudbinu Boke

Novi Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, te niz drugih urađenih tendencioznih i beskurpuloznih radnji, direktno usmjerenih protiv interesa domicilnog stanovništva, pokazuje jasnu namjeru aktuelne republičke vlasti da Boku do kraja pretvori u privatni pašaluk, uz pomoć svojih vazala. Sve je jasnije da svjesno obezvrijeđivanje jedinog iole vrijednog resursa kojeg Crna Gora (još uvijek!) ima, a to je obala, ne predstavlja ništa drugo nego interesne poteze političke kvazielite. Ono što je najžalosnije u svemu jeste da su saučesnike u sramnim odluka pronašli ni u kom drugom do u poslanicima koji u republički parlament dolaze iz Boke. Time se pokazalo da je od savijesti snažnija svijest da su bez Spiritus movensa jednostavno osuđeni na izopštavanje iz svih manje ili više važnih društvenopolitičkih dešavanja. Ali, isto tako pokazuje i nepostojanje njihove svijesti o tome da su izgubili jedino što čovjek ne smije da izgubi: dostojanstvo ! Zamjeniti dostojanstvo za političku poziciju nije dobra trgovina. Tendeciozni Zakon sa sad i neskrivenim namjerama da se silom na sramotu praktično obezglavi Boka predstavlja najbrutalniji primjer centralizacije i to u vremenu kad savremene demokratski uređene države teže principima decentralizacije u cilju njegovanja autentičnih vrijednosti pojedinih područja. Zakon o planiranju prostora niti je prvi niti posljednji čin tragične drame koju DPS i njegovi poslušnici sprovode nad Bokom. I ti klasični zločini prema Boki, uvijeni u oblandu demokratije i prekrivreni pravnim velom trajaće i dalje. Upravo zbog toga Bokeški Forum stoji na stanovištu da je autonomija Boke jedino riješenje za ovu situaciju u koju nas je aktuelna vlast sa svojim interesnim partnerima uvukla, kaže se u saopštenju Bokeškog Foruma. Vaš Bokeški Forum

Podijeli sa drugima:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

Bokeski Forum

Leave a Reply

Close